Winkelwagen
Uw winkelwagen is nog leeg

instructies over herroeping voor eindverbruikers

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen van deze overeenkomst af te zien.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van

Servietten Wimmel e.K.
Bahnhofstr. 56
37441 Bad Sachsa
Duitsland

telefoon +49 5523 47498-12
fax +49 5523 47498-13
e-mail info@wimmel.de

van uw besluit tot opzegging van deze overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar het is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u zich uit deze overeenkomst terugtrekt, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om uit deze overeenkomst terug te treden. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met gebruikmaking van dezelfde betaalmiddelen als die welke u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u geen kosten moeten betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het vroegste is.

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroeping van deze overeenkomst, terug te sturen of aan ons te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van andere handelingen dan die welke noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

herroepingsformulier

Aan. Servietten Wimmel e.K:

Bahnhofstr. 56
37441 Bad Sachsa
Duitsland

telefoon +49 5523 47498-12
fax +49 5523 47498-13
e-mail info@wimmel.de

Ik/Wij (1) deelt/delen (1) hierbij mede dat ik/wij (1) mij/ons (1) terugtrekken uit mijn/onze (1) koopovereenkomst van de volgende goederen (1)/voor de levering van de volgende dienst (1),

_________________________

Besteld op (1)/ontvangen op (1), _________________________

Naam van de consument(en), _________________________

Adres van de consument(en),

_________________________

_________________________

_________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen indien dit formulier op papier is ingevuld),

_________________________

Datum _________________________

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

meest gevraagd:

Servetten Pasen | Servetten huwelijk | Servetten geboorte | Servetten communie | Servetten scholen | Servetten ontspringen | Napkins summer | napkins / Beach - Sea | Servetten / bloem-beweeg. | Servetten / beesten | Servetten / Pasta .